Languages

Tērauda balsta siju (HSQ) ražošana un piegāde

Lescinsky service ir noslēdzis līgumu par tērauda margu ražošanu un piedādi ar klientu no Zviedrijas. Šobrīd ir veikta pirmās kravas piegāde un turpinās ražošana turpmākajiem stāviem klienta objektā.